Povoliť

Informácie k nástupu do tábora

27.06.2021 10:00

Informácie k nástupu do tábora

Vážení rodičia

Na základe vyhlásenia vlády a usmernenia ÚVZ   si vás dovoľujeme informovať ohľadne povinných

RT-PCR testov a nutných  hygienických opatrení.

 

 

 

Pri nástupe do letného pobytového tábora musia všetci účastníci a osoby zabezpečujúce priebeh podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 72 hodín od doručenia výsledku.

 

Podľa prezentovaných informácií ministerstva zdravotníctva je registrácia na testovanie  na stránke korona.gov.sk.  V kolonke  Dôvod vyšetrenia označte Pobytový tábor.  Testy budú hradené štátom.

Testy do denného tábora nie sú povinné. 

 

Povinnosť predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 neplatí pre deti do 10 rokov veku, zaočkované osoby a osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 t.j.:

 

a) osoby,  ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19

b) osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami

c) deti do 10 rokov veku

 

 

Chápeme, že táto situácia je náročnejšia aj pre vás, ale zároveň veríme,  že v rámci zachovania ochrany detí a ich zdravia prijmete aktuálne opatrenia s pochopením.

 

CK Twistovo garantuje absolútnu pripravenosť nášho areálu Oliwa resort a zabezpečenie všetkých nariadení RÚVZ, ktoré budú pravidelne kontrolované.

 

V prípade záujmu o doplnkové Poistenie COVID, kontaktujte nás mailom na twistovo@twistovo.sk

Informácie k pripoisteniu COVID nájdete v Dokumentoch na stiahnutie.

 

Ďakujeme