Rodiny s deťmi - Termíny a ceny

Leto

Turnus Termín Počet dní 00 0         
1. 0 0 0 0 0  
2. 0 0 0 0 0  
3. 0 0 0 0 0  
4. 0 0 0 0 0  
5. 0 0 0 0 0  
6. 0 0 0 0 0  
7. 0 0 0 0 0  

Jeseň

Turnus Termín Počet dní 0      
1. 0 0 0 0 0  
2. 0 0 0 0 0  
3. 0 0 0 0
4. 0 0 0 0 0  
5. 0 0 0 0 0